Meillä on laajakokemus erilaisten strategioiden työstämisestä niin yrityksille kuin julkisellekin puolelle – ja erilaisin jopa osallistavin menetelmin. Asiantuntijoillamme on kokemusta mm. omistaja-, konserni-, liiketoiminta-, hankinta-, toimitusketju-, logistiikka-, markkinointi- ja jakelustrategioista. Olemme mielellämme mukana teidänkin pidemmän aikavälin mahdollisuuksien tunnistamisessa ja suuntaviivojen sekä toimenpiteiden laadinnassa ja valinnassa.