Selvitykset

Toteutamme yritys- ja asiakaslähtöisesti soveltavaa tutkimusta usein erilaisin menetelmin. Sovellamme…

Hankinta

Puhumme usein yrityksen johtamisesta – kun tosiasiassa meidän pitäisi puhua verkoston johtamisesta. Yritykset toimittavat…

Logistiikka

Oikeat tavarat oikeaan paikkaa oikeaan aikaan… Logistiikka on laaja kokonaisuus ja tarkastelemme sitä…

Kaupallistaminen

Mistä yrityksen raha tulee? Oikeat tuotteet, palvelut ja…

Jakelu

Jakelustrategioiden kehittämisessä yhdistämme laajan joukon kaupallisuutta, myyntiä ja markkinointia logistiikan…

Strategia

Meillä on laajakokemus erilaisten strategioiden työstämisestä niin yrityksille kuin julkisellekin puolelle – ja erilaisin…

Teknologiat

Erityisesti logistiikassa ja toimitusketjun hallinnassa näyttäytyy usein suuri joukko erilaisia teknologioita. Meillä on hyvät suhteet…

Yritysjärjestely   

Onko teillä ajankohtaista pohtia yrityksen tai liiketoiminnan osan myyntiä tai ostamista?…

Valmennus

Osaamisen kehittäminen, kyvykkyyden kasvu ja sieltä syntyvät innovaatiot tukevat yritysten ja koko…