Asiantuntijamme ovat usein mukana selvittämässä ja luomassa uutta. Kierto- ja jakamistalous ovat voimakkaasti useiden yritysten ja julkisen sektorin agendalla – ja me olemme mielellämme avustamassa näitä liiketoimintoja eteenpäin. Kierto- ja jakamistaloutta tulee esiintymään monilla toimialoilla, mutta nostimme sen tässä omaksi kokonaisuudekseen. Tähtäämme voimakkaaseen lisäarvoon koko arvoketjussa – emme pelkästään ”tuhoamistalouteen” jätteiden käsittelyssä ja energiantuotannossa.