Asiantuntijaverkostomme painottuu monella tapaa logistiikan kehittäjiin. Pyrimme tarkastelemaan sitä mahdollisimman monipuolisesti ja siksi meillä on myös muiden alojen asiantuntemusta tiimeissämme. Logistiikka on kuitenkin iso teema yhteiskunnassamme ja siksi olemme usein mukana myös julkisen sektorin logistiikkahankkeissa. Keskeisinä esimerkkeinä näistä olkoon alaa koskevat selvitykset ja analyysit.