Tässä on esimerkkejä julkaisuistamme tai viittauksia asiantuntijoidemme aiemmin tekemiin julkaisuihin..

Logistiikan digitalisaatiosta on puhuttu pitkään ja samaa voidaan sanoa älyliikenteestä. Kokosimme tausta-aineistoa älykkääseen digitaaliseen logistiikkaan vähän erilaisesta perspektiivistä.

Kokosimme tausta-aineistoa vienti- ja tuontihubin kehittämiseen Railgate Finlandin ympärille.

Artikkeli on julkaistu alunperin Maankäyttö-lehdessä 3/2020

https://tudi.fi/wp-content/uploads/2020/07/TUDI_VisioRoadmap_FINAL.pdf

Raportti on julkaistu osana Teollisuuden digitaalinen uudistuminen TUDI 4.0-hanketta, jota on johtanut Teknologiakeskus TechVilla Oy ja johon on osallistunut laaja yritysten ja asiantuntijoiden joukko.

Artikkeli on julkaistu alunperin Maankäyttö-lehdessä 2/2020

Artikkeli on alunperin julkaistu Maankäyttö-lehdessä 1/2020

Joitakin vanhempia kirjoja:

http://www.eslogc.fi/images/stories/ESLogC_kasikirja_web.pdf

https://www.logistiikanmaailma.fi/wp-content/uploads/2017/03/Horisontaalinen_yhteistyo%CC%88_logistiikassa.pdf